Coronarestriktioner |

Du tænker måske, at festival og coronarestriktioner ikke er kan fungere i praksis. Hvis du var med i 2020, så ved du også, at det sagtens kan lade sig gøre! – og i år har vi fået endnu større armbevægelser!

Festivalpladsen vil være inddelt i sektioner med separate indgange, barområder, spisesteder samt toiletforhold. Det vil fremgå af billetten, hvilken indgang du skal benytte.

Inden festivalstart vil der blive etableret et oversigtskort på hjemmesiden, hvor de forskellige indgange vil fremgå.

På festivalpladsen vil der være opstillet et stort antal spritdispensere, som vi opfordrer til at benytte ved enhver given lejlighed. Herudover skal myndighedernes gældende retningslinjer naturligvis efterleves, så vi undgår smittespredning. Retningslinjerne vil fremgå af skiltning på festivalpladsen.

Der påhviler hver festivalgænger et særligt ansvar om at udvise samfundssind, og vi beder alle om at følge vores retningslinjer. Gæster, som bevidst ikke følger vores smitteforebyggende anvisninger, vil blive bortvist uden mulighed for kompensation.

Da vi tilbyder salg af gruppebilletter op til 30 personer, bekræfter man samtidig, at man i forvejen har tæt kontakt. Socialt samvær med personer udenfor denne gruppe bør undgås.

Alle deltagere, der har symptomer på COVID-19, opfordres til ikke at møde op til festivalen.

Skulle en festivalgænger udvise symptomer på COVID-19 under festivalen, beder vi jer søge mod vores beredskabstelt. Her vil vedkommende blive isoleret, indtil man kan

Under afviklingen af festivalen er det afgørende, for at mindske eventuel smittespredning, at man følger de anbefalede hygiejneregler, herunder hosteetikette, håndhygiejne og generelt kontakten med andre. Der vil ligeledes skiltes med eventuelle krav eller anbefalinger om anvendelsen af mundbind.

Det er væsentligt for festivalens afvikling, at alle besøgende udviser den fornødne respekt og den nuværende situation, og hjælper med at mindske smittespredning.

Da det stadig er usikkert, hvilke restriktioner der er gældende under festivalen, kan ændringer forekomme. Dette kan strække sig fra festivalens beliggenhed, antal tilladte gæster mm. For nuværende sælges kun det antal billetter, som de nuværende restriktioner tillader. Festivalen vil i år blive afviklet med et stående publikum, medmindre restriktionerne ændres undervejs.

Ændringer af restriktioner frem til festivalstart vil løbende blive opdateret her på siden.