Baggrund. Historien bag

I Slagelse så musikbegivenheden Sommerlyd dagens lys i august 2020 på en baggårdsplads ved den nedlagte postterminal på Slagelse Station. Danmark var så småt ved at åbne op igen efter den første nedlukning grundet Covid-19. Forud for var der lagt 6 ugers intensivt arbejde med at få gjort alt klar. Alt fra stiftelse af en forening, rekruttering af 50 frivillige, udarbejdelse af sikkerhedsplaner og indhentelse af offentlige tilladelser til indgåelse af aftaler med leverandører og fastlæggelse af et musikprogram, som skulle kunne virke attraktivt på publikum. Da ”festivalprogrammet” blev præsenteret, var det med Carpark North, Jesper Binzer, Go Go Berlin, og Mattis på plakaten. To koncerter pr. aften til 375,- kr. pr. dag.

Tanken bag

Tanken bag ideen kom fra en lokal ildsjæl, som blot ønskede at skabe noget glæde i en svær og mørk tid. Konceptet var egentlig meget simpelt: En scene, et par artister og 400 forventningsfulde siddende gæster på en baggårdsplads, helt jordnært og urbant.

Ideen blev vel modtaget af det lokale erhvervsliv, som hurtigt fik skrabet en halv million kroner sammen, og med en god portion goodwill hos kommunen og erhvervscenteret var grundlaget for økonomisk bæredygtighed tilvejebragt. Nu manglede der blot at blive solgt billetter. 650 af de 800 billetter blev solgt, og økonomien hang sammen. Efter begivenheden blev der udsendt et spørgeskema til alle involverede lige fra de frivillige, til sponsorerne og til publikum.  Sommerlyd fik enorm positiv feedback.

 

Baggrund. Historien bag

Der gik efterfølgende 4 måneder, før bestyrelsen bag festivalen igen mødtes. De 6 uger op til festivalen havde været meget intense med arbejde i døgndrift, så der var brug for at alle fik pustet ud, inden man genoptog det videre arbejde. Da bestyrelsen mødtes i januar 2021, var det under den helt store nedlukning, og usikkerheden om, hvorvidt man kunne gøre det igen, var stor. Der gik yderligere 3 måneder, før bestyrelsen endeligt besluttede at afvikle Sommerlyd igen. Ud fra potentialet i Sommerlyd og med skelen til den store succes året forinden og den store opbakning, som initiativet havde fået, var den beslutning hurtigt truffet, at Sommerlyd skulle etablere sig på det regionale festivalkort.

Selvom beslutningen var truffet, var retningen ikke afgjort, omend de overordnede værdier var på plads. Begivenheden skulle udvikles i den ånd, den blev skabt, som en græsrodsfestival i urbane rammer med et agilt mindset, men spørgsmålet pressede sig på; hvordan og hvem skulle Sommerlyd være noget for?

Bag beslutningen om i første omgang at placere begivenheden ved Slagelse Station lå der ikke mange tanker. Det var blot dér, muligheden bød sig. Beslutningen viste sig imidlertid at være mere end god, for ud over de gode og lette adgangsforhold for folk udefra, havde Slagelse Kommune også store planer for området. Der var således påbegyndt byplanlægning for området og sammen med det helt nye campusområde, med mere end 5000 studerende, som var placeret i banebyen, færdigopført i 2021, var der nogle nye oplagte veje at gå ud af.

Det blev til følgende strategiske valg:

Image: At Sommerlyd skal bidrage til en ny kulturel fortælling omkring Slagelse og dermed bidrage til et forbedret image for byen.

Bosætning: At Sommerlyd skal bidrage til at vise byen frem og derved kunne skabe opmærksomhed omkring bosætningsmulighederne.

Tilgængelighed: At Sommerlyd med dens placering midt i banebyen er Danmarks lettest tilgængelige musikfestival.

Campus: At Sommerlyd skal bidrage med at skabe opmærksomhed omkring campus og studiebyen.

Frivillighed: At Sommerlyd skal baseres på frivillighed og derigennem at hjælpe til med at skabe bedre lokal sammenhængskraft og styrke de sociale bånd.